Na dan 24. i 31. prosinca 2019. godine ljekarne će raditi skraćeno prema sljedećem rasporedu:
– do 17 sati ljekarne koje rade u dvije smjene ili u jednoj smjeni poslijepodne
– do 13 sati ljekarne koje taj dan rade prijepodnevnu smjenu

Navedeno se ne odnosi na ljekarne Park Osijek, Centar Osijek, Centar Beli Manastir i Centar Đakovo. One rade prema redovnom radnom vremenu.