Povijest Ljekarni Osječko-baranjske Županije

Neposredno nakon završetka Drugoga svjetskog rata u Osijeku su postojale javne ljekarne (državne i privatne) te jedna “zatvorenog tipa”.

Njima je upravljalo Ministarstvo narodnog zdravlja, Apotekarski odjel federalne Države Hrvatske u Zagrebu. Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora 24. listopada 1946. osnovao je Gradsko Ljekarničko poduzeće  “Zdravlje”. 

Poduzećem je rukovodio zdravstveni odjel NO-a, a u sastavu su bile gradske ljekarne, postojeće podržavljene ljekarne, a uskoro i ljekarna “zatvorenog tipa”.

Ljekarničko poduzeće “Zdravlje” je 1952. godine otvorilo na Trgu slobode jednu od tada najljepših i najbolje uređenih ljekarni u Republici Hrvatskoj.

Osječke ljekarne spojene su 1963. godine pod nazivom ustanove “Centralna ljekarna” Osijek. Novonastala ustanova imala je zajedničko računovodstvo i upravu.

Potkraj 60-ih i početkom 70-ih godina pristupilo se obnovi postojećih ljekarni te su se pribavljala sredstva za nova ulaganja. Obnovljene su mnoge ljekarne, a u Ulici Republike od 1972. godine Osijek je bogatiji za još jednu ljekarnu. Iznad nove ljekarne “29. novembra” smještena je uprava ljekarne.

Ljekarna Osijek, kao radna organizacija, konstituirana je po ZUR-u 1973. godine. U svome sastavu tada je imala sljedeće radne jedinice:

  • Centralna ljekarna s ljekarničkim stanicama Čepin, Dalj i Ernestinovo i s ljekarničkim depoima Tenje i Vuka i Odjelom za zaštitu bilja i stoke u Osijeku

  • Ljekarna “29. novembar”

  • Filijala I

  • Filijala II

  • Filijala III

  • Filijala IV

  • Filijala V

  • Zajedničke službe

Radna organizacija izrasla je u vrlo stabilnu i bogatu ljekarničku mrežu, koja je svojim radom pokrivala Osijek i njegovu okolicu. Nova ljekarnička stanica u sklopu Doma zdravlja u Dalju sazidana je 1978. godine, a te godine je također otvorena i stanica u naselju Jug II.

Godine  1982. je otvorena ljekarnička stanica Bijelo Brdo, a 1986. godine  krenuli su s radom ljekarnički depoi u Josipovcu i Višnjevcu i ljekarnička stanica u Čepinu. Te godine mijenjala su se i imena radnih jedinica i to “Centralna ljekarna” u ljekarnu “Centar” , Filijala I u ljekarnu “Park”, Filijala II u ljekarnu “K’ Sokolu”, Filijala III u ljekarnu “Retfala” , Filijala IV u ljekarnu “Donji Grad”, Filijala V u ljekarnu “Đakovština”, te Filijala VI u ljekarnu “25. maj”. Ponovno se mijenjaju imena 1990. godine: Ljekarna “29. novembra”  u Ljekarnu “Mursa”, a Ljekarna “25. maj”  u Ljekarnu Jug II.” 

Galenski laboratorij počeo je s radom 1990. godine i tako je Osijek kao središte regije dobio malu tvornicu lijekova.