Ljekarne Srce – O nama

Sadašnja zdravstvena ustanova je osnovana odlukom Poglavarstva Osječko – baranjske županije 21. kolovoza 1993. godine.
Županija je i vlasnik Ljekarne srce kojom upravlja Upravno vijeće, a predstavlja ju i zastupa ravnatelj.

Unutarnje ustrojstvo ustanove čini 31 ljekarnička podružnica (Centralna ljekarna Osijek, Mursa, Park Osijek, Donji Grad, Retfala, K’ Sokolu, Đakovština, Jug, Sjenjak, Josipovac, Višnjevac, Tenja, Centralna ljekarna Đakovo, Park Đakovo, Sjever Đakovo, Centralna ljekarna Valpovo, Centralna ljekarna Beli Manastir, Bilje, Darda, Kneževi Vinogradi, Zmajevac, Batina, Kneževo, Depo Bijelo Brdo, Dalj, Antunovac, Ernestinovo, Čepin, Vladislavci, Semeljci, Đurđenovac) Galenski laboratorij te Zajedničke Službe.

Galenski laboratorij je ustrojen kao posebna organizacijska jedinica u Ljekarni srce, a u istom se izrađuju galenski pripravci za ljekarničke podružnice, prema postupcima izrade propisanim važećim farmakopejama ili magistralnim propisima. Svi pripravci izrađeni u Galenskom laboratoriju mogu se kupiti isključivo u jedinicama Ljekarne srce.

Ljekarna srce obavlja sljedeće ljekarničke djelatnosti:

  • opskrba – promet lijekova na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje lijekova na recept i bez recepta, kao i izradu i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka provjerene kakvoće

  • opskrba – promet medicinskih proizvoda na malo, a obuhvaća naručivanje, čuvanje i izdavanje medicinskih proizvoda

  • opskrba homeopatskim proizvodima
  • opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima

  • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Hrvatske ljekarničke komore

  • savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda

  • provođenje ljekarničke skrbi

Nositelji ljekarničke djelatnosti su magistri farmacije i farmaceutski tehničari koji svojim znanjem i iskustvom pomažu pacijentima i kupcima, ali je njihova uloga i savjetodavna.