O Zajedničkom laboratoriju

Zajednički laboratorij, osnovan je 1990. godine kao Galenski laboratorij, a njegova je djelatnost započela 1991. godine. Ustrojen je kao posebna organizacijska jedinica u Ljekarni Osijek sa svrhom da za potrebe ostalih ljekarničkih jedinica izrađuje galenske i magistralne pripravke. Ime je dobio po grčkom znanstveniku Galenu koji je živio od 131. do 201. godine.

Galenski pripravak je lijek s Popisa galenskih pripravaka koji donosi ministar nadležan za zdravstvo, izrađen u galenskom laboratoriju prema postupku opisanom u važećoj farmakopeji i normama dobre proizvođačke prakse za galenski laboratorij.

Svi pripravci izrađeni su iz supstanci visoke kvalitete, a prema propisima Farmakopeje, Formule magistrales ili drugih priznatih ljekarničkih propisa.

Svi pripravci izrađeni u galenskom laboratoriju, mogu se kupiti isključivo u jedinicama Ljekarni Srce.

U Zajedničkom laboratoriju Ljekarni Srce mogu se kupiti sljedeći pripravci:

  • ČAJEVI
  • KAPI ZA NOS
  • KAPI ZA UŠI
  • KAPI ZA OČI
  • SIRUPI
  • MASTI
  • LINIJA ZA DJECU
  • SREDSTVA ZA NJEGU LICA I TIJELA
  • OTOPINE