Doze i Mjerila Lijekova

O DOZAMA LIJEKOVA

DOZA  –  količina lijeka koja se određuje bolesniku

– pojedinačna doza – obrok koji se uzima najedanput;
– dnevna doza – količina koju treba potrošiti tijekom 24 sata
– ukupna doza – količina lijeka određena za stanovito vrijeme liječenja
– minimalna doza – najmanja količina lijeka, koja – uzeta najedanput – još uzrokuje promjene na bolesnom ili zdravom organizmu
– terapijska doza – optimalna količina lijeka, individualno različita, koja se daje u svrhu liječenja
– maksimalna pojedinačna doza – najveća količina lijeka koja kod redovitog liječenja redovito ne izaziva toksične pojave, te ima povoljan terapijski učinak (obično iznosi trostruku do četverostruku vrijednost srednje terapijske doze)
– maksimalna dnevna doza – najveća količina lijeka, koja uzeta u vremenskom razdoblju od 24 sata, ne uzrokuje toksične pojave (iznosi obično trostruku vrijednost pojedinačne maksimalne doze)

MJERILA ZA LIJEKOVE

velika žlica – 15 ml

mala (čajna) žlica – 5 ml

kapi: obično se uzima da 1 ml vodene otopine lijeka sadrži 20 kapi, međutim, odstupanja mogu biti znatna, ovisno o sastavu kapi i vrsti kapaljke