Ljekarne Srce – Ljekarne Osječko-baranjske Županije

 • L. Jagera 24, 31 000 Osijek

 • OIB: 51944919663

 • IBAN PBZ: HR3723400091110022264

Zajedničke službe

CENTRALA:

Tel: +385 (0)31 212 342
Fax: +385 (0)31 212 338

e-mail:
zajednicke.sluzbe@ljekarne-srce.hr

RAVNATELJ:

ZLATKO PANDŽIĆ, dipl. oec.

Tel: 031/212 – 342
E-mail:
zlatko.pandzic@ljekarne-srce.hr

ZAMJENICA RAVNATELJA:

doc.dr.sc. SUZANA ĆAVAR, mag. pharm., spec. analit. toksikologije

Tel: 031/212 – 352
E-mail:
suzana.cavar@ljekarne-srce.hr

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA EKONOMSKO-PRAVNE POSLOVE:

DARKO BAJTO, dipl. oec.

Telefon:    031/285 – 324
E-mail:   darko.bajto@ljekarne-srce.hr

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

BRANIMIR MARINOVIĆ, mag. pharm.

Telefon:    031/302 – 366
E-mail:   kvaliteta@ljekarne-srce.hr

TAJNICA RAVNATELJA:

TINA KRSTANOVIĆ

Telefon:  031/212 – 342
E-mail: tina.krstanovic@ljekarne-srce.hr

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE:

Voditelj: DRAŠKO GREBENAR, dipl.oec.

Telefon:  031/285 – 818
E-mail: drasko.grebenar@ljekarne-srce.hr

ODJEL ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE:

Voditelj: KARLO ŠATVAR, dipl.iur.

Telefon: 031/212 – 297
E-mail: pravna.sluzba@ljekarne-srce.hr

 

ODJEL ZA RAZVOJ, KOMUNIKACIJU I MARKETING:

MARTINA GAVRAN DUVNJAK, mag.cult.

Telefon:  031/212 – 352
E-mail: martina.gavran.duvnjak@ljekarne-srce.hr

PRAVNI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE RAD LJEKARNI SRCE

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br.100/18,125/19 i 147/20)
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99,35/08, 127/19)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br.80/13,137/13 i 98/19)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (Narodne novine br. 124/11.)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04)
 • Zakon o ljekarništvu (Narodne novine br. 121/03, 35/08, 117/08)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br.52/20)
 • Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine br.101/12,31/13 113/15, 20/18)

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

IVANKA KRTALIĆ, dipl.iur.

E-mail: ivanka.krtalic@ljekarne-srce.hr

Zahtjev za pristup informacijama
O pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije