Izdavanje Lijekova na Recept i Ortopedskih Pomagala na Doznake

Ukoliko pacijent treba lijek, liječnik će mu izdati recept. U ovisnosti o dijagnozi, vrsti lijeka te je li Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje “pristao” financirati pacijentima tu vrstu lijeka, recept može biti za lijek s osnovne liste lijekova (tzv. plavi recept), za lijek s dopunske liste lijekova (tzv. crveni recept) ili privatni recept (obično bijele boje).

Osnovna lista lijekova je lista lijekova za koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u potpunosti snosi troškove lijeka. Jedino u slučaju da pacijent nema dopunsko zdravstveno osiguranje, plaća se 10,00 kn po receptu.

Dopunska lista lijekova je lista za koju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje djelomično snosi troškove lijeka, a pacijent plaća nadoplatu. Također se plaća dodatnih 10,00 kn po receptu ukoliko pacijent nema zdravstveno osiguranje.

Privatni recept je potreban ukoliko se lijek nalazi na popisu lijekova koji se izdaju isključivo na liječnički recept, a ne nalaze se na osnovnoj ili dopunskoj listi lijekova. Može se smatrati svojevrsnom dozvolom da pacijent smije uzimati i kupiti lijek propisan privatnim receptom.
Pacijent u potpunosti SAM SNOSI TROŠKOVE LIJEKA PROPISANOG NA PRIVATNOM RECEPTU.

Ortopedska pomagala izdaju se na doznake, ili se kupuju u slobodnoj prodaji.

Važeće liste lijekova možete pogledati i preuzeti u rubrici LISTE LIJEKOVA.