Lijekovi koji se mogu izdavati Bez Recepta

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) pripremila je popis djelatnih tvari (razvrstanih prema ATK klasifikaciji) koje se nalaze u jednokomponentnim lijekovima s bezreceptnim statusom odobrenim u Republici Hrvatskoj.

Ovaj popis, osim djelatnih tvari i ATK klasifikacije, sadrži podatke o putu primjene lijeka, maksimalnoj pojedinačnoj dozi lijeka, maksimalnoj dnevnoj dozi lijeka, količini djelatne tvari u najvećem odobrenom pakiranju, trajanju primjene, dobi pacijenata i odobrenim indikacijama.

1.) Popis djelatnih tvari koje se nalaze u odobrenim jednokomponentnim lijekovima s bezreceptnim statusom

2.) Popis djelatnih tvari koje se nalaze u odobrenim jednokomponentnim biljnim lijekovima s bezreceptnim statusom

3.) Popis svih odobrenih jednokomponentnih lijekova s bezreceptnim statusom