Stav o povratu lijekova i ostalih medicinskih proizvoda

 

Ljekarne srce – Ljekarne Osječko – baranjske županije primjenjuju stav povjerenstva Hrvatske ljekarničke komore vezano uz povrat lijekova i ostali medicinskih proizvoda.

 

Stav Povjerenstva za stručna i staleška pitanja vezan za povrat lijekova u svrhu reklamacije

Nakon izdavanja lijeka pacijentu, lijek se ne može vratiti u ljekarnu, premda nije otvoren, jer magistar farmacije ne može odgovarati za autentičnost takvog lijeka i za uvjete čuvanja za vrijeme dok je lijek bio kod pacijenta.

Magistar farmacije takav lijek ne može izdati drugom pacijentu jer ne može sa sigurnošću znati jesu li se svojstva takvog lijeka promijenila i hoće li on štetno djelovati na pacijenta (zahtjevi GDP, GMP, GPP).

Sukladno Zakonu o lijekovima (NN 76/13, 90/14) lijek je namijenjen liječenju ili sprečavanju bolesti kod ljudi, pa prema tome prije stavljanja lijeka u promet lijek prolazi kroz različite složene stadije utvrđivanja kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene. Na temelju toga ne smatra se uobičajenim proizvodom u prometu. Da bi lijek bio kvalitetan, siguran i učinkovit što u trenutku proizvodnje garantira proizvođač, kasnije veledrogerija i ljekarna, lijek mora biti pravilno skladišten i transportiran sukladno zahtjevima regulatornih autoriteta i pravilima struke. Magistri farmacije u ljekarnama odgovorni su za pravilno čuvanje, izdavanje i savjetovanje o lijekovima. Nakon što je lijek izdan pacijentu, on preuzima odgovornost za pravilno čuvanje i primjenu lijeka.

Sukladno gore navedenom na izdavanje, prodaju i potom povrat lijeka u ljekarnu ne može se primijeniti Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14) jer lijek izdan na recept nije roba koju kupac dobrovoljno izabire, već njegovo izdavanje odnosno prodaja ovisi o mišljenju liječnika i magistra farmacije koji poznaju svojstva lijeka i njegov utjecaj na bolesti određenog pacijenta.

Ovakav stručni stav odnosi se na odgovarajući način i kod izdavanja i eventualnog povrata medicinskih proizvoda od strane pacijenata u ljekarnama.

Povjerenstvo za stručna i staleška pitanja, HLJK