Na osnovu članka 28. Statuta Ljekarni Srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija

I. OPĆI PODACI

Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije (nadalje: Ljekarne) objavljuju javni poziv za stipendiranje studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebi i Medicinskog fakulteta u Splitu – smjer Farmacija.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija farmacije koji zadovoljavaju uvjete:

– državljani Republike Hrvatske,
– imaju status redovitog studenta 2. ili viših godina studija,
– nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

Osobe koje sklope ugovor o stipendiranju obvezuju se u Ljekarnama srce raditi dvostruko više vremena od razdoblja primanja stipendija (mjesec stipendiranja = 2 mjeseca rada) ili vratiti iznos stipendije.

III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

Dokazi o ispunjavanju uvjeta:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
2. potvrda o upisu na određeni studijski program
3. preslika osobne iskaznice
4. pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
5. ovjereni prijepis ocjena sa svih godina studija
6. prilozi kojima se dokazuje darovitost studenta (preslika znanstvenog rada, nagrade i sl.)
7. životopis.

IV. VISINA STIPENDIJA

Po ovom pozivu dodijelit će se stipendije u iznosu od 200,00 € mjesečno.

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju na adresu:
Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije, L. Jagera 24, 31000 Osijek s naznakom «Javni poziv za stipendije» od 25. rujna do 27. listopada 2023. godine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje zadovoljavaju uvjete bit će pozvane na razgovor i sklapanje ugovora o stipendiji.

Ljekarne srce