Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni raspisuje

LJEKARNE SRCE-LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, objavljuju

JAVNI POZIV

1. Viši stručni savjetnik za informatičke poslove- 1 izvršitelj/ica – pripravnik
Mjesto rada: Osijek

Uvjeti:
1. VSS, informatičar
2. vozačka dozvola B kategorije

posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu, komunikacijskih mreža I aplikativnih softwarea

Uz prijavu na natječaj prilaže se:
1. zamolba
2. životopis
3. presliku domovnice
4. presliku diplome
5. elektronički zapis o radnom stažu
6. presliku vozačke dozvole (za radno mjesto pod točkom 2.)

Ovaj javni poziv će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ljekarni srce.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ljekarne srce zadržavaju pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom ili pisanom provjerom znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice www.ljekarne-srce.hr.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Ljekarne srce, L.Jagera 24., 31 000 Osijek, s naznakom „ prijava na radno mjesto viši stručni suradnik za informatičke poslove-pripravnik“

Ravnatelj

Zlatko Pandžić,dipl.oec.