Na osnovu članka 29. Statuta Ljekarni Srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije ravnatelj Ljekarni objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu studentskih stipendija

 1. OPĆI PODACI

Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije (nadalje: Ljekarne) objavljuju javni poziv za stipendiranje studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebi i Medicinskog fakulteta u Splitu – smjer Farmacija.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija farmacije koji zadovoljavaju uvjete:

 • državljani Republike Hrvatske,

 • imaju status redovitog studenta 2. ili viših godina studija,

 • nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

Osobe koje sklope ugovor o stipendiranju obvezuju se u Ljekarnama srce raditi dvostruko više vremena od razdoblja primanja stipendija (mjesec stipendiranja = 2 mjeseca rada) ili vratiti iznos stipendije.

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA

Dokazi o ispunjavanju uvjeta:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,

 2. potvrda o upisu na određeni studijski program

 3. preslika osobne iskaznice

 4. pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,

 5. ovjereni prijepis ocjena sa svih godina studija

 6. prilozi kojima se dokazuje darovitost studenta (preslika znanstvenog rada, nagrade i sl.)

 7. životopis.

 1. VISINA STIPENDIJA

Po ovom pozivu dodijelit će se stipendije u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju na adresu:

Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije, L. Jagera 24, 31000 Osijek s naznakom «Javni poziv za stipendije» od 20. listopada do 03. studenog 2021. godine.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje zadovoljavaju uvjete bit će pozvane na razgovor i sklapanje ugovora o stipendiji.

Ljekarne srce