Dnevna Dežurstva Ljekarni

Dnevno dežurstvo odvija se vikendom i blagdanom u dvije ljekarne:

LJEKARNA PARK (DOM ZDRAVLJA)

– subotom od 15,00 – 20,00 sati
– nedjeljom i blagdanom od 7,00 – 20,00 sati

CENTRALNA LJEKARNA

– subotom od 14,00 – 20,00 sati
– nedjeljom i blagdanom od 7,00 – 20,00 sati

Centralna ljekarna Beli Manastir

– subotom od 15,00- 20,00

Centralna ljekarna Đakovo

– subotom od 15,00- 20,00
– nedjeljom i blagdanom od 8,30-12,30