Obavijest kandidatima o rezultatima pismenog ispita održanog 29.ožujka 2023. godine za zasnivanja radnog odnosa na poslovima farmaceutskog tehničara – PDF