Obavijest o skraćenom radnom vremenu ljekarni Antunovac i Ernestinovo:

26. lipnja 2020. godine Ljekarna Antunovac radi od 8 do 11,30h, a Ljekarna Ernestinovo 12 do 16h.
29. lipnja 2020. godine Ljekarna Antunovac 12 do 16h, a Ljekarna Ernestinovo 8h do 11,30h.