Ljekarna Ernestinovo radit će u periodu od 20.7.-24.8.2020. prema sljedećem radnom vremenu:

Ponedjeljak – 7-10:45 h

Utorak – 16:15-20 h

Srijeda – 7-10:45 h

Četvrtak – 13:30-17 h

Petak – 11-15 h

Ljekarna Antunovac radit će u periodu od 20.7.-24.8.2020. prema sljedećem radnom vremenu:

Ponedjeljak – 11:15-15

Utorak – 12-15:45

Srijeda – 11:15-15

Četvrtak – 12-15:45

Petak – 7-10:30