Prema obavijesti društva GlaxoSmithKline (GSK), koje je bilo pokretač i nositelj programa Narančaste kartice, program Narančaste kartice se gasi 31. ožujka tekuće godine. Za većinu lijekova koji su bili obuhvaćeni programom Narančaste kartice GSK je cijene regulirao na način da će cijena nadoplate biti jednaka ili slična onoj koja je postojala s Narančastom karticom.

Pacijenti se mogu riješiti svojih kartica na način da ih prerežu na pola. Nema potrebe za vraćanjem kartica u ljekarničke poslovnice.