Sukladno novonastaloj situaciji vezanoj za koronavirus, a u kontaktu s Hrvatskom ljekarničkom komorom, dogovorili smo da se izdavanje lijekova i svih drugih proizvoda koje imamo u prodaji u našim poslovnicama organizira na drugi način.

Privremeno smo osigurali  improvizirana izdavačka radna mjesta na ulaznim vratima u ljekarne.

Djelatnici ljekarne će obaviti izdavanje na postojećim recepturnim radnim mjestima i tako pripremljene lijekove izdati pacijentu na ulazu u ljekarnu na improvizirani stol s postavljenim POS aparatima.

Navedena mjera je privremena budući da su u izradi i bit će ubrzo postavljena prozorska okna na vratima ili prozorima. U tom slučaju ljekarne će biti zaključane, a lijekovi će se izdavati kroz prozorska okna.

Izdavanje lijekova na ovaj način će se odvijati kako bismo zaštitili zdravlje naših pacijenata, kupaca, ali i djelatnika te smanjili mogućnost širenja koronavirusa.

Važno je naglasiti da se ne stvara dodatna panika, ovo je preventivna mjera organizirana za dobrobit građana budući da proteklih dana bilježimo povećanu koncentraciju ljudi u našim ljekarnama.