Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije, te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos tri farmaceutska tehničara na određeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni dana 13. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU

o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme tri farmaceutska tehničara

I.

U radni odnos na određeno vrijeme temeljem provedenog javnog natječaja primaju se:

1. Kristina Begović Kocur,

2. Martina Lozić i

3. Andreja Zadravec

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Photo: Freepik.com