Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije, te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme tri farmaceutska tehničara, ravnatelj Ljekarni dana 29. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o prijmu u radni odnos na određeno vrijeme tri farmaceutska tehničara

I.

U radni odnos na određeno vrijeme temeljem provedenog javnog natječaja primaju se:

1. G.L iz Belišća
2. L.Š iz Punitovaca
3. M.S. iz Belog Manastira.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osijek, 29. svibnja 2020. godine

RAVNATELJ LJEKARNI
Anto Barukčić, dipl. iur.