Na temelju članka 28. Statuta Ljekarni srce, te provedenog Javnog natječaja za prijam u radni odnos jednog magistra farmacije na neodređeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni srce dana 12.lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU O PRIJMU U RADNI ODNOS MAGISTRA FARMACIJE – na neodređeno vrijeme

I

Na temelju provedenog javnog natječaja u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslovima magistra farmacije prima se:

1. DOMINIK OSMAKČIĆ,mag.pharm.

II
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj Ljekarni srce

Zlatko Pandžić,dipl.oec.