Poštovani,

sukladno natječaju za prijam u radni odnos 4 farmaceutska tehničara na određeno vrijeme pozivaju se prijavljeni kandidati da pristupe usmenom testiranju prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak 18. srpnja 2019. godine:
• u 8 sati osobe čija prezimena počinju sa slovom A do slova J.
• u 9 sati osobe čija prezimena počinju sa slovom K do slova P
• u 10 sati osobe čija prezimena počinju sa slovom R do slova Ž.

Testiranje će se obaviti u upravi Ljekarni srce, L. Jagera 24, I. kat.

Povjerenstvo za provođenje natječaja
Ljekarne srce