Sukladno natječaju za prijam u radni odnos 3 farmaceutska tehničara na određeno vrijeme pozivaju se prijavljeni kandidati da pristupe usmenom testiranju prema sljedećem rasporedu:

Četvrtak 7. ožujka 2019. godine u 9 sati.

1. Evica Kolak
2. Kristina Begović Kucur
3. Martina Lozić
4. Ružica Damjanović
5. Ljiljana Marjanović
6. Antonia Dalipi Javor
7. Lidija Halar

Četvrtak 7. ožujka 2019. godine u 10 sati.

1. Dorotea Jurić
2. Katarina Ćurić
3. Barbara Greganić
4. Andreja Zadravec
5. Josip Gams
6. Emina Dorotić
7. Vladana Mišljenović

Četvrtak 7. ožujka 2019. godine u 11 sati.

1. Marijana Jakšić
2. Mirela Pašalić
3. Julijana Dinković
4. Ivan Štengl
5. Iva Jurić
6. Andrea Ušković
7. Andrijana Rejman

Testiranje će se obaviti u Upravi Ljekarni srce, L. Jagera 24, I. kat, Osijek.

Povjerenstvo za provođenje natječaja
Ljekarne srce

 

Photo: freepik.com

Designed by: makyzz/Freepik