Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto farmaceutski tehničar (na određeno vrijeme) da će se usmeno testiranje obaviti u ponedjeljak 16. kolovoza u 9 sati u prostorijama uprave Ljekarni srce na adresi L. Jägera 24, Osijek.

Za osobe koje se ne pojave na testiranju smatrati će se da su povukle prijavu.