Pozivaju se kandidati koji su se prijavili i ispunjavaju uvjete natječaja za radno mjesto farmaceutski tehničar-pripravnik da pristupe usmenom testiranju koje će se održati dana 18. rujna 2023. godine u Upravi Ljekarni srce na lokaciji Lorenza Jagera 24., 31 000 Osijek prema sljedećem rasporedu:

u 11 sati

1. VILDANA MOLNAR
2. BOJANA MITROVIĆ
3. MELANI TEREK

u 11,30 sati

1. JOVANA PROKIĆ
2. MIA KOVAČEVIĆ
3. PETRA ŠOLJIĆ
4. NIKOLA BELAK

u 12 sati

1. ANAMARIJA BABIĆ
2. JOSIPA TRČAK
3. MATEJ CVITKUŠIĆ
4. MARIJA KARABA

Povjerenstvo za provođenje natječaja LJEKARNI SRCE