Pozivaju se kandidati koji su se prijavili i ispunjavaju uvjete natječaja za radno mjesto farmaceutski tehničar-pripravnik da pristupe usmenom testiranju koje će se održati dana 04.svibnja 2023. godine u Upravi Ljekarni srce na lokaciji Lorenza Jagera 24., 31 000 Osijek sa počekom u 11 sati.

1. LUCIJA ŽGELA
2. LANA GLAD
3. MATEJ CVITKUŠIĆ
4. MONIKA SOLAKOVIĆ
5. LEA MANDIĆ
6. ANTONIO ŠOLA
7. DOMAGOJ VARGA

Povjerenstvo za provođenje natječaja LJEKARNI SRCE