Pozivaju se kandidati koji su se prijavili i ispunjavaju uvjete natječaja za radno mjesto viši stručni suradnik za informatičke poslove da pristupe usmenom testiranju koje će se održati dana 8.svibnja 2023. godine u Upravi Ljekarni srce na lokaciji Lorenza Jagera 24., 31 000 Osijek sa počekom u 10,30 sati.

1. KARMEN NAĐ
2. TONI KUBAT

Povjerenstvo za provođenje natječaja LJEKARNI SRCE

Poziv na testiranje Viši stručni savjetnik