LJEKARNE SRCE
LJEKARNE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
OSIJEK, LORENZA JAGERA 24.

Osijek, 30.prosinca 2021. godine

POZIV NA TESTIRANJE

Temeljem članka 29. Statuta Ljekarne srce-Ljekarne Osječko-baranjske županije raspisale su j javni natječaj, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 121/21 od 12. studenog 2021. g., na web stranici Zavoda za zapošljavanje, web stranici Ljekarni srce-Ljekarni Osječko-baranjske županije i oglasnim pločama Ustanove.

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj za radno mjesto vozač -dostavljač (m/ž) – jedan(1) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete provesti testiranje/razgovori.

Povjerenstvo za odabir kandidata, na svojoj sjednici održanoj dana 30.prosinca 2021. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i osobe koje nisu podnijele pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te se na testiranje pozivaju sljedeći kandidati:

GRUPA I

(dana 07. siječnja 2022. g., petak u 09:00-09:45 sati)

1. Goran Toth
2. Mario Žuljević
3. Siniša Boloban
4. Goran Suvajac
5. Andrej Vujanović
6. Mladen Đelagić
7. Antun Božo Roso
8. Daris Milić
9. Mateo Ručević
10. Damir Paloš
11. Dejan Maletić
12. Tihomir Živković
13. Zoran Ljubojević
14. Goran Živković
15. Marko Boban
GRUPA II

(dana 07.siječnja 2022. g., petak u 10:00-10:45 sati)

1. Josip Getoš
2. Mario Ćuk
3. Dražen Ozanjak
4. Branko Vojnović
5. Roland Čepčik
6. Marijan Ikač
7. Miroslav Kraljević
8. Josip Samardžić
9. Filip Stipić
10. Gabriel Galinović
11. Dalibor Arambašić
12. Marina Brkanić
13. David Bukvić
14. Tihomir Petrović
15. Robert Ivetić

Pisano testiranje radi provjere znanja i sposobnosti održat će se u prostorijama Ravnateljstva Ljekarni srce na adresi Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 17.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Testiranje provodi Povjerenstvo za odabir kandidata.
Provjera znanja i sposobnosti provest će se putem pisanog testiranja i razgovora.
Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova.

Pismeno testiranje obavit će se na način da će kandidati rješavati pisani test pred Povjerenstvom za odabir kandidata, koji se sastoji od pitanja i svaki točan odgovor vrednuje se s 1 bodom.

S kandidatima koji ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju, obavit će se razgovor o čijem vremenu održavanja će ih se obavijestiti putem službene web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasne ploče.

Razgovor će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora boduju se na način da se kandidatu dodjeljuje od 0 do 15 bodova.

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testiranju i razgovoru, koja će se objaviti na službenoj web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i oglasnoj ploči.

Radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19, na testiranje su kandidati obvezni doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature.
Kandidati su obvezni na testiranje ponijeti i koristiti jednokratne zaštitne rukavice, zaštitnu masku za lice i vlastiti pribor za pisanje (kemijsku olovku).
Kandidatu s izmjerenom temperaturom > od 37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta.
U slučaju da je ponovljeno mjerenje temperature > od 37.2 kandidat će se uputiti svome liječniku i neće moći pristupiti testiranju, a testiranje će se u tom slučaju odgoditi za navedenog kandidata.
O datumu ponovnog testiranja za te kandidate isti će biti obaviješteni putem web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Kandidati su dužni na testiranju pridržavati se utvrđenog vremena testiranja odnosno dolaska na testiranje 15 minuta prije samog početka testiranja, a za vrijeme pisane provjere znanja kandidati:

– su dužni, radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću
identifikacijsku ispravu s fotografijom,
– ne smiju se koristiti literaturom i zabilješkama,
– ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje,
– moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje
– radi epidemioloških mjera zbog COVID-19 kandidati su dužni tijekom testiranja koristiti svoju zaštitnu masku, jednokratne zaštitne rukavice i ponijeti svoj pribor za pisanje (kemijska olovka).

Kandidati koji prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Provjera znanja putem pisanog testiranja sadrži 20 pitanja.
Predviđeno vrijeme za pisanu provjeru znanja traje 45 minuta i vrednuje se od 0 do 20 bodova.

Literatura za pisano testiranje:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10 – OUSRH, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje USRH, 89/14 – OUSRH i 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20)
https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama
2. Statut Ljekarni srce-Ljekarni Osječko-baranjske županije
www.ljekarne-srce.hr

Ravnatelj
Zlatko Pandžić,dipl.oec,v.r