Odluka o prijemu u radni odnos četiri farmaceutska tehničara

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske [...]