JAVNI POZIV
za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (volontiranje) u Ljekarnama Osječko-baranjske županije

Radno mjesto: farmaceutski tehničar pripravnik, 5 izvršitelja

Uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– farmaceutski tehničar

Kandidati koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– da nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju,

Uz prijavu na ovaj poziv potrebno je obavezno priložiti:
1. životopis
2. preslika svjedodžbe
3. preslika domovnice
4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

Rok za podnošenje prijava je do 8. listopada 2020. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju putem pošte na adresu Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije, L. Jagera 24, 31000 Osijek, s naznakom: „Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa˝.

Ovisno o broju prijava Ljekarne zadržavaju pravo obaviti testiranje.
S izabranim kandidatima biti će sklopljen ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Ljekarne se tijekom trajanja ugovornog razdoblja obvezuju plaćati trošak prijevoza do radnog mjesta.
Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije