Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije, te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos spremačice na određeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni dana 17.kolovoza 2020. godine donosi

ODLUKU
o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme spremačice

I.

U radni odnos na određeno vrijeme temeljem provedenog javnog natječaja prima se:

RENATA POPLAŠEN iz Đakovačkih selaca

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osijek, 17.08.2020. godine

RAVNATELJ LJEKARNI
Anto Barukčić, dipl. iur.