Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce – Ljekarni Osječko-baranjske županije, te provedenog javnog natječaja za prijam u radni odnos knjigovođe osnovnih sredstava na neodređeno vrijeme, ravnatelj Ljekarni dana 27. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o prijmu u radni odnos na neodređeno vrijeme

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme temeljem provedenog javnog natječaja prima se osoba pod šifrom:

KR2606994

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Osijek, 27. svibnja 2020. godine

RAVNATELJ LJEKARNI
Anto Barukčić, dipl. iur.