Hrvatska ljekarnička komora u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokrenula je novu  mjeru s ciljem povećanja sigurnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusa:

  • HZZO je omogućio ugradnju baze podataka o osobama u samoizolaciji u Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) i taj je podatak dostupan ljekarnicima i liječnicima obiteljske medicine

Kako je broj osoba kojima je određena samoizolacija svakim danom sve veći, s terena pristižu i saznanja da neki ljudi krše mjere samoizolaciju te se slobodno kreću pa tako dolaze i u ljekarne.

Osobu koja je evidentirana da krši samoizolaciju ljekarnici će upozoriti  i prijaviti nadležnim institucijama.

Izolacija potencijalnih prijenosnika infekcije COVID-19 virusa je neophodna kako bi djelatnici ljekarni zaštitili zdravlje pacijenata, ali i svoje zdravlje. U tom slučaju ljekarnici će:

  • provjeriti s osobom preuzima li lijekove za sebe ili nekog drugog
  • prijaviti kršenje samoizolacije telefonskim pozivom na broj 112 ili podnošenjem prijave Državnom inspektoratu
  • poduzeti sve obavezne mjere dezinfekcije prostora.

U slučaju kršenja samoizolacije, na temelju Zakona o državnom inspektoratu (članak 127.) sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdat će Prekršajni nalog na iznos od 8.000,00 kuna svakoj osobi koja se ne pridržava Rješenja o samoizolaciji. Svako sljedeće kršenje samoizolacije kažnjava se s 30.000, 60.000 pa 120.000 kuna.

Vlada RH je u utorak, 17. ožujka 2020. otvorila posebnu internetsku stranicu naziva koronavirus.hr gdje se nalaze sve informacije u vezi epidemije COVID-19 virusa. Na navedenoj stranici nalaze se i upute o samoizolaciji.

Štitimo Vaše zdravlje!

Hvala na razumijevanju!

Ljekarne srce – Ljekarne Osječko-baranjske županije